Code xem bói nè

<embed type="application/x-shockwave-flash"allowscriptaccess='never'
src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img691.imageshack.us/img691/3894/valentinemotnua1.swf&scalemod=true"wmode="transparent" width="580" height="420"></embed>
Nguồn: Internet

Các tin khác

Một nhận xét.

  1. Quang says:

    Test thử tí

Đăng nhận xét

In lịch Tết 2014 cho bé